EN  ЗАВОД ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ

офис:
5300 гр. Габрово
ул. "Любен Каравелов" 24, ет.3

тел./факс: 066/ 809 899
моб: 0894 765 333
0894 765 313
0894 765 323

e-mail:ecopro@abv.bg


търговски отдел:

тел.: 066/ 809 889
моб: 0894 765 106

e-mail:sales_ecopro@abv.bg
© Еко Проект - 2009-2022