EN  ЗАВОД ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ

"Еко Проект" ООД:

 1. - е въвело и поддържа система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт:
  ISO 9001:2015
 2. - е въвело и поддържа система за управление на околната среда, отговаряща на изискванията на стандарт:
  ISO 14001:2015
 3. - е въвело и поддържа система за управление на здравето и безопасността при работа, отговаряща на изискванията на стандарт:
  ISO 45001:2018
 4. обхват: проектиране, производство и търговия на пластмасови тръби, елементи и системи.


            изтегли PDF                               изтегли PDF                                  изтегли PDF


 5. - има сертификат за съответствие на строителен продукт -
  тръби от полиетилен висока плътност HDPE 100, с търговска марка "ECOpipe"
 6. - има сертификат за съответствие на строителен продукт -
  тръби от полиетилен висока плътност HDPE 100RC, с търговска марка "ECOpipe-RC"


  изтегли PDF за HDPE 100                      изтегли PDF за HDPE 100RC


 7. - има сертификат за съответствие на строителен продукт -
  фасонни части сегментно заварени от тръби от полиетилен висока плътност
  HDPE 100 и HDPE 100RC за челно заваряване, с търговска марка "ECOpro"


  изтегли PDF за фасонни части


  Продукцията на фирмата отговаря на:

 8. - Български държавен стандарт европейска норма ЕN 12201-1,2,3
  - DIN 8074, 8075
© Еко Проект - 2009-2022