EN  ЗАВОД ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ

ТРЪБИ ОТ HDPE "ECOpipe-RC" ЗА ПОЛАГАНЕ БЕЗ ПЯСЪЧНО ЛЕГЛО

Когато се полагат в камениста местност или се монтират без пясъчно легло, тръбите са обект на външни наранявания и високо напрежение, които могат да предизвикат пробив. Той от своя страна с течение на времето може да доведе до увеличаване на пукнатините и в крайна сметка до разрушаване на тръбата.

Новото поколение тръби ECOpipe RC са произведени от специално синтезиран полиетилен, какъвто е BorSafe LS-H на водещата фирма Бореалис. Те водят до намаляване на разходите за инсталиране, тъй като се прави минимална предварителна подготовка на мястото ( без традиционното пясъчно легло и без допълнителни грижи за качеството на запълващия материал). Освен това не е необходим транспорт на пясък и запълващ материал, транспортиране и съхранение на изкопаната пръст, което спомага за опазване на околната среда.

Еко Проект ООД произвежда тръби от полиетилен висока плътност (HDPE-RC) с търговска марка ECOpipe-RC, предназначени за изграждане на извънсградни водопроводни инсталации, монтирани без пясъчно легло.

 1. - Размери: от Ф20 мм до Ф 630 мм
 2. - Дължина на тръбите: 6, 12, 100 м
 3. - Работно налягане: от PN 4 до PN 20
 4. - Стандарт: БДС EN 12201
 5. - Сертификат за съответствие

ТРЪБИ ОТ HDPE "ECOpipe-RC+" ЗА БЕЗИЗКОПНО ПОЛАГАНЕ

Те са все по-често приложими като алтернативно решение за традиционното траншейно строителство. Включват по-малко разрушаване на съществуващата инфраструктура, не пречат на пътния трафик, спестяват част от подземни и надземни работи, като по този начин намаляват стойността на общия монтаж. Тези техники изискват използването на тръби с увеличена устойчивост на пропукване и издържливост на точково натоварване. За да отговори на търсенето на пазара, Еко Проект ООД внедри производството на тръби с марка Ecopipe RC+. Същите намират приложение при безизкопните методи на работа – тръба в тръба, разбиване на съществуващ водопровод, с изтегляне на RC+ тръба в старото легло, както и изграждане на тръбопроводи без изкоп, чрез хоризонтално сондиране.


 1. Тръбите за алтернативно полагане ECOpipe-RC се изпълняват в следните разновидности:
 2. - еднослойни тръби от материал РЕ 100, или РЕ 100RC (устойчиви на пукнатини), с допълнителен предпазен слой от модифициран полипропилен, предначени за безизкопно полагане. Предпазният кожух осигурява допълнителна защита срещу механични повреди. Отговарят на изискванията на БДС EN 12201 и на PAS 1075;
 3. - многослойни тръби (двуслойни и трислойни) – пластовете са от полиетилен 100 и полиетилен 100RC, неделимо свързани помежду си. Отговарят на изискванията на БДС EN 12201, както и на Нормата за полагане не тръби по алтернативни технологии PAS 1075;
 1. Преимущества от използването на тръби ECOpipe-RC и ECOpipe-RC+
 2. - изключителна трайност и минимална поддръжка по време на експлоатационния живот
 3. - бърз монтаж, модерни инсталационни методи с екологичен ефект
 4. - подходящи за малки и големи диаметри тръбопроводи
 5. - имат широко приложение – водопроводни, газопроводни и канализационни системи


 
  Нагоре
© Еко Проект - 2009-2018