EN  ЗАВОД ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ

ШАХТИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН И ПОЛИПРОПИЛЕН

Шахтите от полиетилен са лек и същевременно много здрав продукт. Проектирани са с оребрена и удебелена външна струкура, което намалява поддатливиостта им към натиск на земните маси. Полагането на шахти от полиетилен е изключително препоръчително в сеизмични зони или в зони с движение на земните пластове, тъй като еластичните качества на материала позволяват той да поема големи деформациии, без това да води до трайно повреждане. Някои лабораторни тестове доказват, че повърхността на полиетилена е най-малко податлива на абразия от твърдите частици транспортирани в тръбопровода и по този начин рискът от надраскване е минимален. Вътрешната повърхност на тези шахти е с голяма гладкост, което елиминира възможността от натрупване на отлагания.РЕВИЗИОННИ ( КОНТРОЛНИ ) ШАХТИ

Приложение:
Битова, дъждовна и смесена канализация. Предлагат се като сглобяеми модули. Конструкцията се състои от дъно с кюне, основно и допълнително тяло. Капакът на ревизионната шахта - чугунен, полимеробетонен, за полимерен се поставя върху бетонов пръстен.ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ

Приложение:
Дъждовна и смесена канализация.ТАНГЕНЦИАЛНИ ШАХТИ

Приложение:
За ефективно и бързо изпълнение при заустване в големи канакизационни колектори.
Диаметър на тялото:
ID 600 мм; ID 800 мм; ID 1200 мм - до 2400 мм
Минимална височина на шахтата - до 12, 00 м на тялото ( възможност за повече от един сегмент на тялото ).

Стандарт: БДС EN 13598-2:2009
Прилагат се като монолитна или модулна конструкция. Капакът е тип решетка. Стъпалата са от метал или пластмаса. 
  Нагоре
© Еко Проект - 2009-2018