EN  ЗАВОД ЗА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ

Еко Проект ООД извършва проучване и консултира проектиране на водопроводни мрежи, канализационни колектори, речни водохващания, деривационни системи, безизкопни технологии за изпълнение на водопровод и канализация.

Еко Проект ООД притежава съвременна техника и оборудване, с които екип от квалифицирани работници извършват полагане и монтаж на водопроводни и канализационни мрежи.

На клиентите се предлага специализирана инженерингова помощ и съвети, свързани с материали и оборудване за иновативни технологии на работа в инфраструктурното строителство.

Дружеството притежава собствен товарен транспорт и осигурява доставки до обект на клиента.

Активни контакти и партньорски отношения Еко Проект осъществява с проектантски фирми, асоциации и други организации, както и водещи световни компании в бранша.
© Еко Проект - 2009-2022